Dorotea är en intressant ort som kan erbjuda mycket bra boende med närhet

till skola, vård, omsorg, bibliotek, sport-/simhall med mera.

 

Dorotea ligger i Lapplands sydport längs "Konstvägen Sju Älvar".

Här har vi nära till både naturen och fjällen.

Borgafjäll ligger endast ca 10 mil västerut från vår tätort. 

 

 

 

Dorotea kommun
Dorotea Lokal-TV